Pro Vaše bydlení
…za nejnižší ceny
Nákupní košík
0 položek za 0,- Kč
včetně DPH

Mechanické čištění odpadních vod

2.8.2013

Jedná se o nejjednodušší způsob odstranování znečištění z vody. Výhodou mechanického čištění odpadních vod je především jednoduché stavební a technologické provedení a nízké provozní náklady. Mechanické způsoby čištění odpadních vod lze výhodně využívat k objektům s převážně přerušovaným nebo víkendovým provozem jako jsou víkendová rekreační zařízení nebo sezónní rekreační objekty, kde způsob čištění odpadních vod musí umět reagovat na přerušení provozu v řádu dnů nebo týdnů. Typickým představitelem tohoto způsobu čištění odpadních vod je Septik.

Septik je průtočná nádrž s přítokem a odtokem, která je rozdělena přepážkami na 2 nebo 3 komory. Septik funguje na principu odstranování pevných usaditelných a plovoucích látek společně s aerobním rozkladem. Velikost septiku se odvíjí od počtu připojených obyvatel a doporučená doba zdržení odpadních vod v septiku je 3 až 5 dní. Potřebnou velikost septiku si můžeme vypočítat snadno sami podle vzorce:

V = a * n * q * t

Kde a je konstanta vyjadřující kalový prostor (a = 1,5), n je počet obyvatel, q je specifická spotřeba vody a t je doporučená doba zdržení odpadní vody (3 - 5 dní).

Vzhledem k nízké účinnosti čištění je možné předčištěné vody ze septiku vypouštět bez dalšího dočištění jen zcela výjimečně a proto se septiky obvykle kombinují se zemním pískovým filtrem.

Výhody použití septiku oproti jiným řešením jsou následující:

  • nízké pořizovací náklady a provozní náklady
  • nulová spotřeba elektrické energie
  • provozní nenáročnost

Určité nevýhody tohoto řešení vznikají ve spojení s nutností dočištění odpadních vod pomocí filtru. Jedná se především o omezenou životnost filtrů (nutnost výměny náplně) a nároky na zastavěnou plochu. Zemní filtr je objekt zahrnující horní rozváděcí drenáž, filtrační lože (vrstva tříděného písku o síle 0,6 - 1,0 m) a dolní sběrnou drenáž. Již se samotného názvu je patrné, že se zemní pískový filtr instaluje pod povrch terénu a proto je potřeba počítat s dostatečně velkým prostorem pro instalaci sestavy septik + filtr. Funkcí tohoto filtru je dočištění odpadní vody, která byla předčištěna v septiku a kterou pak již můžeme vypouštět do vodoteče nebo vsakovat na pozemku.

Zpět na další rady


Doprava
zdarma
po celé ČR
NEJNIŽŠÍ CENY V ČR
500 VÝROBKŮ SKLADEM

4000 VÝROBKŮ ROZVEZEME ROČNĚ
Kontakty:
 Levnéjímky.cz

 Levné jímky

Mobil: +420 731 514 151
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@levnejimky.cz
Web: www.levnejimky.cz
Napište nám / poptávka:
Zaškrtnutím tohoto pole vyjadřuji svůj svobodný a informovaný souhlas se zpracováním odeslaných osobních údajů (jméno, email) pro potřeby vypracování odpovědi.

Správcem odeslaných údajů je společnost DAX Trade s.r.o. Údaje slouží výhradně pro vypracování reakce na přijatý požadavek a nebudou předány třetí osobě. Údaje budou uloženy po dobu nutnou pro zpracování reakce.