Jak číst čísla na vodoměru? Zjistěte svou spotřebu.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na bydlení se vyplatí sledovat, kolik vody vlastně vaší domácností proteče. Víte to? Naučíme vás číst svou spotřebu z vodoměru a poradíme, jak na samoodečet.

Odečet na moderním typu vodoměru

Poměrně jednoduše znázorňují spotřebu vody moderní typy vodoměrů. Nejčastěji na nich najdete jen jeden velký číselník, na kterém je znázorněná desetinná čárka a jednotky. Celá čísla jsou podbarvena černou barvou, čísla za desetinnou čárkou jsou červená. Vám už stačí jen pečlivě zapsat celá čísla před desetinnou čárkou.

Pokud bydlíte v bytě nebo v domě s dálkovým vytápěním, je pravděpodobné, že máte vodoměry zvlášť na teplou a na studenou vodu. Modré zařízení měří studenou vodu, červený vodoměr naopak teplou.

Odečet na starším typu vodoměru

Na starších typech vodoměru jsou kromě číselníku také 3-4 drobné červené ručičky na malých cifernících. Jde o podrobnější odečty, které znázorňují jednotky. Každý z těchto ciferníků je označený drobným desetinným číslem, kdy nejnižší má hodnotu 0,0001 a nejvyšší 0,1. Celkovou hodnotu tak získáte „sesbíráním" všech dílčích hodnot. Na hlavním číselníku vidíte celé jednotky v m3 a na malých cifernících následují čísla za desetinnou čárkou. Z tohoto typu vodoměru sice tedy vyčtete spotřebu obtížněji, nicméně přesněji.

Zjistěte, jestli vodoměr měří správně

Nejste si jistí, jestli vodoměr měří správně? Uzavřete všechny kohoutky a spotřebiče, které čerpají vodu. Podívejte se na vodoměr a zkontrolujte, jestli se otáčí. Pokud ano, pravděpodobně vám někudy uniká voda. Případně můžete provozovatele vodoměru požádat o prověření, jestli nejde o závadu.

Zdá se vám, že na poslední faktuře máte příliš vysokou částku? Zkontrolujte konečný stav vodoměru na faktuře se stavem vodoměru v domácnosti. Jestliže údaje neodpovídají, může jít o chybný odečet nebo samoodečet. Problém může být v úniku za vodoměrem na vnitřním vodovodu. Typickým místem jsou možné praskliny pod podlahou, v zemi nebo vada spotřebičů (např. pojišťovací ventil bojleru, nebo pračky).

Samoodečet vodoměru

Odečty vodoměrů obvykle provádí zaměstnanci vodárenských společností. Pokud ho ale máte umístěný přímo v objektu nebo na nepřístupném místě a odečítač vás opakovaně nezastihne, můžete si nahlásit tzv. samoodečet vodoměru (maximálně dvakrát po sobě). V takovém případě nahlašujete kromě stavu vodoměru a data odečtu také adresu odběrného místa a číslo vodoměru.

Patří vodoměr do šachty nebo do domu?

Kde vlastně vodoměr najdete? Je povinnou součástí vodovodních přípojek a jeho umístění určuje vlastník nebo provozovatel vodovodu. Jsou dva způsoby, jak vodoměr usadit. Buď na vyhrazené místo v domě - zpravidla za první dveře, nejdále 2 metry od obvodového zdiva a na suchém a přístupném místě, nebo do vodoměrné šachty. Záleží na podmínkách místní vodárenské společnosti. Nutno říct, že v domě vám povolí vodoměr jen výjimečně, častější je jeho osazení v šachtě.

Ve vodoměrných šachtách najdete kromě vodoměru například i sedlový ventil, redukci, výpustní ventil, případně filtr a další armatury. Šachty mohou být vyzděné, betonové nebo plastové, hluboké nebo mělké. Každý druh má své výhody a nevýhody. Například hluboká vodoměrná šachta je odolnější vůči zamrznutí a některé typy jsou i pojezdové, zatímco mělká šachta nepotřebuje obetonování a není náchylná na spodní vodu.

S výběrem vodoměrné šachty se nebojte obrátit na odborníky. Poradí vám, aby umístění šachty bylo ideální pro snadnou montáž, údržbu i odečet a zároveň splňovala všechna potřebná nařízení.