Jak vybrat čističku odpadních vod?

Domácí čistírnu odpadních vod si většinou pořizujete jednou za život, aby sloužila desítky let. Nepodceňte její výběr a vyznejte se v desítkách možností. Poradíme vám, na která kritéria si dát pozor.

Jak funguje čistička odpadních vod?

Čistička odpadních vod je ideálním řešením pro domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Proces čištění vod v ČOV mají na starosti bakterie, které rozkládají organické látky. Nevýhodou je, že bakterie potřebují pravidelný přísun potravy (odpadní vody), jinak hrozí jejich uhynutí, což má za následek špatnou funkci čističky. Dvoutýdenní dovolenou čistička zvládne, ale například s pouze občasným pobytem na chatě se nevypořádá.

Jaké parametry sledovat?

Při výběru domácí čističky odpadních vod si odpovězte na několik otázek:

 • K jakému domu nebo objektu ČOV připojíte?
 • Kolik osob bude čističku využívat?
 • Jak budete nakládat s přečištěnou vodou z čistírny?
 • Jakým způsobem čističku necháte schválit?
 • Jaké jsou vaše finanční možnosti?

Umístění ČOV

Je rozdíl, jestli čističku připojíte k rodinnému domu, k penzionu, nebo k chatě. Ne vždy jde totiž kvůli principu fungování o vhodné řešení. K likvidaci odpadních vod na chatě nebo chalupě, kam dojíždíte jen jednou začas, zvolte raději septik nebo jímku. K penzionu či rodinnému domu je pak ideální právě domácí čistička.

Počet napojených osob

Při počítání osob napojených na čističku mluvíme o takzvaném ekvivalentním obyvateli (EO), který má průměrnou spotřebu 120–150 litrů odpadních vod denně. Spočítejte osoby, které budou čističku využívat pravidelně, a zvažte další okolnosti, jako je nový člen domácnosti (nebo naopak jeho odstěhování). Čistička krátkodobě zvládne i stoprocentní přetížení, takže občasné návštěvy nejsou problém a do napojených osob je počítat nemusíte.

Brát počet napojených osob na lehkou váhu se vám nevyplatí – v případě naddimenzování i poddimenzování čističky si způsobíte potíže. V lepším případě vás bude obtěžovat zápach, protože se odpad nebude dostatečně rychle rozkládat. V horším případě si připlatíte za servis nebo novou čističku. A jakou velikost čističky si vybrat?

 • Pro 2 osob (EO) vybíráte čističku o velikosti 2–3 EO.
 • Pro 3 osob (EO) vybíráte čističku o velikosti 2–5 EO.
 • Pro 4 osob (EO) vybíráte čističku o velikosti 2–5 nebo 3–7 EO.
 • Pro 5 osob (EO) vybíráte čističku o velikosti 2–5 nebo 3–7 EO.
 • Pro 6 osob (EO) vybíráte čističku o velikosti 3–7 EO.
 • Pro 7 osob (EO) vybíráte čističku o velikosti 3–7 EO nebo 6–9 EO.

Způsob vypouštění vod a schvalování čističky

Přečištěnou vodu můžete vypouštět do povrchových vod (potok, řeka), do jednotné kanalizace, která není ukončena obecní čistírnou, do jímky (a dál ji využívat) nebo ji zasakovat do půdy (a tím pádem do podzemních vod). Rozhodnutí bude mít vliv na pořizovací cenu a na typ správního řízení.

Požadavky na vypouštění vody do povrchových vod nejsou tolik přísné a vyhoví jim většina ČOV. Jde o ideální řešení, pokud sousedíte s vodním tokem.

V případě zasakování do podzemních vod musíte získat posudek hydrogeologa a limitní hodnoty vody jsou přísnější – musíte si hlídat více hodnot (například množství dusíku ve vodě) a pořídit si účinnější čistírnu.

Pokud chcete využívat přečištěnou vodu na zalévání, zahrňte do projektu i retenční nádrž, do které bude přečištěná voda natékat. Navíc na ni můžete získat dotaci z programu Dešťovka. Ani v tomto případě se neobejdete bez hydrogeologického posudku a čistírny s certifikací CE.

Způsob povolení domácí čistírny odpadních vod

Existují dva způsoby, jak získat povolení k vybudování domácí čističky – buď na ohlášení, nebo přes správní řízení. Rozdíly jsou v době projednávání, a hlavně v povinnostech, které z rozhodnutí plynou.

Vyřízení vodoprávního řízení trvá 60 dnů a jeho platnost je omezená na 10 let. Podmínky k provedení stavby a k vypouštění vod vám stanoví úřad a na jejich základě musíte dvakrát ročně posílat vzorky vody na rozbor.

Pokud se vydáte cestou ohlášení, máte jej vyřízeno do 30 dnů, platnost je neomezená a úřad vám podmínky k vypouštění vod nestanovuje. Počítejte pouze s revizní kontrolou každé dva roky. Podmínkou je, že si musíte vybrat domácí ČOV s certifikátem CE – standardem kvality, jenž zajišťuje kvalitu přečistění.

Čistička odpadních vod na klíč

Domácí čističky odpadních vod se samonosnou konstrukcí mají jednoduchou instalaci, kterou zvládnete i svépomocí. Objednáte si ji na e-shopu a sami ji nainstalujete podle návodu a projektové dokumentace. Druhým řešením je realizace domácí čističky odpadních vod na klíč od spolehlivého dodavatele, který vám se správným výběrem čističky rád pomůže a poradí v případě nejasností.