Jak velký septik zvolit pro 4 osoby k rodinnému domu?

Výběr správné velikosti septiku je důležité rozhodnutí. Špatný výběr vám znepříjemní fungování v domě či na chatě a zvýší náklady na jeho provozování. Přečtěte si, jak určit objem septiku, abyste naplno využili jeho výhod.

 

 

Žumpa nebo septik?

Nejdříve uvedeme na pravou míru, o jaké nádobě tu budeme psát. Je totiž častý omyl, že septik v běžné řeči bývá synonymem pro jímku nebo žumpu. Ale není tomu tak:

  • Septik je vícekomorová nádrž s pískovým či biologickým filtrem, který dokáže odpadní vody přečistit v podobné kvalitě jako domácí čistička odpadních vod.
  • Žumpa (jímka) je jednokomorová nádrž na odpadní vodu z domácnosti. Musí se pravidelně vyvážet a nemá žádný odtok.

Jak funguje septik?

Septik funguje na principu postupného usazování nečistot. Nejčastější typ je tříkomorový - odpadní voda postupně protéká třemi komorami, ve kterých se zbavuje nečistot. Za poslední komorou je filtr, ze kterého voda putuje do vsaku, kanalizace nebo povrchových vod. Oproti jímce je vybudování septiku komplikovanější - má větší nároky na prostor než obyčejná jímka, potřebujete k němu projekt, povolení a v případě vsakování vody do pozemku také hydrogeologický posudek.

Vybudování žumpy je sice o něco jednodušší, ale nedochází k ní k žádnému čištění odpadních vod. Tím pádem se v ní odpady pouze hromadí a celou žumpu musíte pravidelně vyvážet. Oproti tomu v septiku dochází k čištění vody, kterou můžete vypouštět do povrchových a podzemních vod a necháváte vyvézt pouze jednou ročně kal.

 

Výpočet velikosti septiku

Nejjednodušší výpočet potřebného objemu septiku získáte pomocí čtyřech proměnných:

V = a × n × q × t (m3)

V je celkový objem septiku, který chcete zjistit,

a je tzv. součinitel kalového prostoru, nejčastěji je to hodnota 1,5, která udává navýšení objemu septiku o 50 %,

n je počet osob v domácnosti,

q je průměrná spotřeba vody v m3 na osobu za jeden den, dle ČSN 75 6402 je to 150 litrů na osobu a den

t je časový interval, během kterého budete septik vyprazdňovat.

Obvyklá velikost septiku k rodinnému domu pro čtyřčlennou rodinu jsou 3 - 5 m3.

Tyto výpočty jsou dokonce dány normou ČSN 75 6402. K výpočtu můžete využít i jednoduchou kalkulačku, která vám pomůže s výpočtem i v případě, že potřebujete septik připojit k firmě, hostinci nebo ubytovně.

Velikost septiku k rodinnému domu

Při výběru velikosti septiku tedy berte v potaz to, kolik osob jej bude využívat a jak často bude v aktivním provozu - pokud jej chcete k rodinnému domu, kde trvale žije čtyřčlenná rodina, poohlížejte se po septiku o objemu 3 - 5 m3. Jestliže jej chcete instalovat na chatu, kde není celoroční provoz, vystačíte si s 3 m3.

Kromě velikosti při výběru konkrétního septiku sledujte další parametry:

  • Kvalitu plastového materiálu, konstrukci a způsob vyztužení
  • Izolační vlastnosti k ochraně kvality spodních vod
  • Náročnost dopravy, manipulace a instalace septiku
  • Kam s přečištěnou vodou

Cena septiku k rodinnému domu nebo na chatu se zásadně liší podle požadované velikosti. Svou roli samozřejmě hraje i typ septiku, výrobce a příslušenství. Obecně se dá říct, že za samotný septik k rodinnému domu zaplatíte přibližně mezi 20 000 a 25 000 Kč bez DPH, nicméně nesmíte zapomenout na výdaje spojené s realizací stavby. Budete potřebovat například hydrogeologický posudek, projekt, povolení, dopravu a stavební práce.

Ušetřit část nákladů můžete i správným výběrem samotného septiku. Například tento septik s nerezovými výztuhami nepotřebuje obetonovávat, což vám ušetří čas i finanční prostředky.

 

  

Potřebujete poradit, jaký septik vybrat? Jsme odborníci s praxí, kteří vás výběrem provedou od A do Z. Stačí nás kontaktovat a rádi vám s výběrem správného septiku poradíme.