Jak správně vybrat čističku odpadních vod

První otázka, kterou si budete muset zodpovědět je, zda chcete odpadní vody čistit nebo jímat.
Pokud jste si odpověděli čistit, tak si pojďme ve 3 krocích říct, jak vybrat tu správnou čističku.

 1. Jak velkou čističku potřebujete?
  Výběr velikosti ČOV je dán počtem členů domácnosti, tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), kteří bydlí v domě napojeném na ČOV.
  Příklad a) 2 dospělí a 2 děti se počítají jako 4 EO, tudíž potřebujete ČOV BC 4 (2 - 4 EO)
  Příklad b) 2 dospělí a 3 děti se počítají jako 5 EO, tudíž potřebujete ČOV BC 6 (5 - 6 EO)
 2. Kam budu vodu s čističky odvádět?
  Máte na výběr tyto varianty:
  1. Zasakování na pozemku – vyčištěné vody z ČOV zasakujete přímo na svém pozemku do podloží. K této variantě budete potřebovat hydrogeologický posudek, který určí, zda máte propustné půdní vrstvy.
  2. Rozstřik vyčištěné vody na pozemku – potřebujete ČOV a akumulační jímku. Z té budete vyčištěné vody „utrácet“ rozstřikem pomocí čerpadla na pozemku. I tato varianta je podmíněna vypracováním kladného stanoviska hydrogeologického posudku.
  3. Vypouštění vyčištěné vody z ČOV do řeky/potoka – vyčištěné vody z ČOV odvádíte potrubím přímo do potoka.
  4. Do blízké kanalizace – pro tuto variantu potřebujete schválení správce kanalizace, který vám umožní napojení.
 3. Jaké povolení potřebuji?
  Realizaci ČOV musí povolit vodoprávní úřad a to formou ohlášky nebo stavebního povolení. U obou variant budete potřebovat projektovou dokumentaci.
  1. Ohláška - na ohlášku Vám stačí souhlasné stanovisko všech sousedů s výstavbou ČOV a pak budete provádět technickou revizi každé 2 roky bez nutnosti průběžného odebírání a vyhodnocování vzorků.
  2. Stavební povolení - souhlasné stanovisko nepotřebujete, nebudete muset provádět technickou revizi co 2 roky, ale budete muset zajistit odebírání a vyhodnocování vzorků v četnosti, kterou vám stanoví vodoprávní úřad.

Na závěr ještě pár tipů, které je dobré vědět:

 • vyberte si ověřenou ČOV s CE certifikací
 • je dobré mít ČOV s výkonnostní rezervou vzduchového dmychadla. Poznáte to tak, že ČOV je spínána časovačem a dmychadlo neběží non stop. Snížíte tím spotřebu energie.
 • abyste nemuseli čističku hluboko zakopávat, doporučujeme ji umístit tam, kde máte kanalizaci do 0,8 m pod povrchem.

Váš konkrétní záměr s vámi rádi probereme telefonicky a poradíme