Jak odstranit zápach z čističky odpadních vod

Domácí čističky odpadních vod představují alternativu k obecní kanalizaci, jímkám a septikům. Využívají se především tam, kde je napojení na kanalizaci drahé nebo nemožné. Údržba je sice poměrně nenáročná, nicméně stále nejde o bezúdržbové zařízení. Přečtěte si, co dělat, pokud čistička začne zapáchat.

Údržba čističky odpadních vod

Aby se lépe hledal zdroj problému, je ideální znát princip fungování domácí ČOV. Za pročištění odpadní vody jsou z velké části zodpovědné bakterie v čističce. Když to zjednodušíme, voda nejprve projde přes filtr a zbaví se hrubých nečistot a následně se do práce pustí bakterie, které rozkládají organické látky. Z čističky pak vytéká z 97 % očištěná voda.

Jak odstranit zápach z ČOV? Nejprve najděte příčinu

Příčin zápachu, který se line kolem čističky, je několik. V případě, že zápach vychází přímo z ČOV, hledejte problém v chodu domácnosti nebo v mechanice samotné čističky.

Čistička je přeplněná

Každá ČOV dokáže obsloužit jen určitý počet osob, na které je dimenzovaná. Krátkodobé přetížení zvládne, ale pokud je poddimenzovaná a její kapacita neodpovídá počtu osob v domácnosti, počítejte s problémy – a šířící se zápach je ten menší z nich. Čistička totiž nezvládá odbavit větší množství odpadních vod, rozkladné procesy se zpomalují a nashromážděné splašky začnou zapáchat. Může se také stát, že nashromážděná voda vyplaví bakterie z čističky ven a vy pak musíte pořídit novou násadu mikroorganismů. Vyhněte se proto nárazové nadměrné spotřebě vody, jako je třeba praní týdenního prádla.

Do čističky se dostala kontaminovaná voda

Čistička funguje díky biologickému procesu a s tím se pojí i některá omezení týkající se látek, s nimiž si příroda neporadí. Vyhněte se užívání silných chemikálií, které likvidují bakterie v čističce. Jde především o různé dezinfekční prostředky na bázi chloru, závěsné WC bloky, běžné tablety do myčky obsahující soli, prací prášky s obsahem uhličitanů a podobně. Problémem je také vylévání použitého oleje a tuku do odpadů, nebo dokonce vypouštění odpadní vody z kondenzačního kotle. V takových případech bakterie uhynou a opět musíte řešit novou násadu.

Čistička potřebuje odkalit

Dostatečné provzdušnění je podmínkou pro správné fungování čističky. Proto je důležitou součástí čističky dmychadlo, které přivádí vzduch do aktivační části s bakteriemi. Je-li dmychadlo zakalené nebo má zanesené filtry, nefunguje, jak má, a odpad v čističce zahnívá.

Pravidelné odkalování je součástí údržby čističky a provádí se přibližně jednou nebo dvakrát ročně. Právě kal se může stát příčinou zpomalení rozkladných procesů a zdrojem zápachu. Přebytečný kal odčerpá autorizovaná servisní služba, případně to můžete provést svépomocí s ponorným kalovým čerpadlem. Fekální vůz není potřeba, množství kalu je mnohem menší než například u žumpy (přibližně 1–1,5 m3).

A jak poznáte, že už je potřeba čističku odkalit? Průhlednou nádobu naplňte přibližně litrem vody z aktivační komory čističky. Nechte vodu alespoň 30 minut odstát a pozorujte, kolik kalu se v nádobě usadilo. Pokud tvoří víc než polovinu objemu, je nejvyšší čas přebytečný kal odčerpat.

Zápach není u jímky, ale v domácnosti

Pokud se zápach line z potrubí po spláchnutí nebo při vypouštění vany, na vině mohou být zanesené trubky, znečištěný sifon nebo nefungující odvětrávání odpadů. To kromě odvětrávání slouží k vyrovnávání tlaků v potrubí, například při splachování nebo vypouštění vany. Pokud se ucpe, začne se při spláchnutí tekoucí voda chovat jako píst a nasává vodu ze sifonů. Poznáte to podle toho, že sifon začne probublávat, vyčerpá se voda z uzávěry a odpady zapáchají do doby, než do umyvadla nebo vany (a do sifonu) opět nenapustíte vodu.

V každém případě je nepříjemný zápach jednoznačným znamením toho, že čistička odpadních vod nefunguje správně. Naštěstí je zjištění příčiny jednoduché a máte jen několik procesů ke kontrole. Zkontrolujte kapacitu čističky, množství kalu a případně i složení čisticích prostředků, které doma používáte.

Dejte také čističce – respektive bakteriím – dostatek času na nápravu. Přeci jen jde o živý organismus. Při podobných problémech se zaměřte na pravidelnou údržbu domácí ČOV a ušetříte si spoustu následných starostí a práce.