Jak správně vybrat

Jak správně vybrat vodoměrnou šachtu

První otázka je, zda vodoměr umístit v domě nebo mimo něj. Pokud nemáte možnost instalace vodoměru u...

Jak správně vybrat jímku/žumpu

První otázka, kterou si budete muset zodpovědět je, zda chcete odpadní vody čistit nebo jímat. Pokud...

Jak správně vybrat šachtu na vrtanou studnu

Máte dům na místě, které není v dosahu obecního vodovodu? Pak je na vás, zda si na pozemku pořídíte ...

Jak správně vybrat přečerpávací jímku

První otázka je, zda potřebujete odpadní vody čerpat. Pokud nemáte možnost je jednoduše vypustit do ...

Jak správně vybrat septik

Současná legislativa septikům příliš nepřeje, ale pokud jste se rozhodli to takto řešit, tak si pojď...

Jak správně vybrat čističku odpadních vod

První otázka, kterou si budete muset zodpovědět je, zda chcete odpadní vody čistit nebo jímat. Pokud...

Jak správně vybrat vsakovací jímku

Máte nebo uvažujete o nádrži na dešťovku a potřebujete přebytečnou vodu zasakovat? Pak bude potřeba ...

Jak správně vybrat nádrž na dešťovou vodu

První otázka je, zda chcete dešťové vody jen zasakovat nebo využít k zalévání zahrady a v domě. Poj...