Jak vyčistit jímku či žumpu a odstranit zápach?

Chcete se pustit do údržby jímky nebo v ní chcete po letech místo odpadní vody shromažďovat dešťovku? V tom případě vás čeká její pořádné vydrhnutí. Postará se o to buď odborná firma, nebo se do toho můžete pustit svépomocí. My vám na následujících řádcích řekneme, jak to provést.

Příčiny zápachu z jímky nebo žumpy

Nejčastější příčinou zápachu u jímky jsou bakterie, které mají v odpadní vodě ideální podmínky k množení. Rozkládají jednotlivé složky (škrob, bílkoviny, tuky, papír a podobně) a během rozkladu mimo jiné probíhají procesy zahnívání a oxidace, uvolňují se plyny a uhlohydráty. A právě pro tyto procesy je typický nepříjemný zápach.

Vyčištění od odborníků

Existují firmy, které se čištění jímek věnují. Využívají k tomu čisticí vůz, tlakovou vodu a výkonná čerpadla, dostanou se i do větších hloubek, jímku rychle a kvalitně vyčistí a veškerý vzniklý odpad odvezou k ekologické likvidaci. Odborníci navíc zkontrolují technický stav jímky a provedou revize.

Výhodou je, že vy se neušpiníte, máte to bez starostí a ušetříte čas, nevýhodou jsou samozřejmě vyšší náklady než při čištění svépomocí. Pokud ale chcete do jímky sbírat dešťovou vodu, může vám tyto výdaje pokrýt dotační program Dešťovka. Ten se věnuje akumulaci srážkové vody a jejímu dalšímu využívání a právě investice spojené s pořízením nové jímky nebo přerod starého odpadního systému na sběr dešťové vody patří mezi náklady, které vám stát proplatí až do výše 50 %. V případě, že se vydáte cestou vyčištění svépomocí, se mezi tyto náklady zařadí pouze nákup materiálu, vaši práci dotační program nepokryje.

Jak vyčistit starou žumpu svépomocí?

Na vyčištění jímky si vyhraďte raději jeden celý den a zavolejte si k ní i pomocníka (nebo více). Hlavním důvodem je vaše bezpečnost. V jímce se totiž mimo jiné kumulují nebezpečné plyny, jako jsou oxid uhelnatý a metan, takže dlouhodobý pobyt v ní nedoporučujeme. Mějte také oblečené ochranné prostředky, jako je respirátor, brýle, oblek a rukavice, a zajistěte si dostatečné odvětrávání jímky. Zavolejte si k práci pomoc, která vás bude venku jistit (ideálně i provazem).

Hrubé vyčištění

Pokud je žumpa stále v provozu a slouží ke shromažďování odpadní vody, ta se nejprve kompletně odčerpá do cisterny a následně se pomocí tlakové vody odstraní nečistoty. Řekněte pracovníkům, že chcete jímku kompletně vyčistit, aby zbytky co nejlépe odsáli. Firma s fekálním vozem pak odpad odveze k ekologické likvidaci a vám dá veškerá potřebná potvrzení.

Mechanické vyčištění

Pomocí smetáku, lopaty či podobného nástroje odstraňte ze zdi hrubé nečistoty. Ideální je použít vysokotlakový čistič, který vás této mechanické práce ušetří. Pokud na dně zůstal pevný sediment, vytahejte ho ručně v kýblech ven. Je to lepší varianta než ho ředit vodou a následně vyčerpávat čerpadlem. Sediment buď odveze fekální vůz, nebo ho uložte do kompostu, kde se bude přibližně rok rozkládat.

Očištění tlakovou vodou

Celou jímku postupně vymyjte vodou pod co největším tlakem a vodu s nečistotami průběžně odčerpávejte do septiku a žumpy kalovým čerpadlem, které nasává odpadní vodu a poradí si i s nečistotami do průměru 45 mm. Novější modely jsou navíc doplněny ochranou proti přetížení. Použití jiných čerpadel nedoporučujeme, abyste si je nezničili. Znovu připomínáme, abyste nezapomněli na bezpečnost při práci a dávali si pravidelné přestávky na čerstvém vzduchu nebo se střídali se svým pomocníkem.

Pečlivé dočištění

Pokud nemáte k dispozici vysokotlakový čistič, který je při vymývání nečistot spolehlivý, musíte jeho pečlivost vzít za něj. Pomocí kartáče nádrž důkladně dočistěte, opláchněte vodou pod tlakem a vše znovu vyčerpejte pomocí kalového čerpadla.

Zkontrolujte a vyčistěte veškeré potrubí a filtry, které jsou součástí jímky. Když celý proces úspěšně dokončíte a mechanické čištění bude dokonalé, můžete nádrž používat na jímání dešťovky i bez dodatečné chemické úpravy.