Jak funguje domácí čistička odpadních vod a na kolik vás přijde?

Pokud se nemůžete napojit na veřejnou kanalizaci, je pro vás domácí čistička odpadních vod nejlepší volbou. Patří mezi moderní, ekologické řešení s nízkými provozními náklady. Jak ČOV funguje a kolik vás bude její provoz stát?

Jak funguje čistírna odpadních vod?

Domácí čistička odpadních vod (neboli ČOV) se stará o spolehlivé přečištění odpadní vody z domácnosti. Vše od vody z toalety, sprchy, mytí nádobí a podobně. Představuje ekologičtější, účinnější a finančně méně náročnou alternativu ke klasickému septiku. U biologických čističek odpadních vod můžete vodu vypouštět přímo do potoka, řeky nebo vsakovat na pozemku a ušetřit tak na stočném.

Pracuje na principu mechanicko-biologických procesů, které zbaví odpadní vody až 97 % nečistot. Po přivedení vody do čističky nečistoty sedimentují a následně začne biologický proces čištění pomocí bakterií, které rozkládají odpad včetně tuků. Tyto mikroorganismy snižují objem kalu a eliminují zápach.

Samotné čištění odpadní vody v domácí ČOV probíhá v několika krocích:

  • Ve vodě sedimentují mechanické a plovoucí části.
  • Bakterie vyčistí vodu od organických nečistot.
  • Přečištěná voda bez kalu odtéká do retenční nádrže kdalšímu využití nebo je odvedena pryč.

Kdy a kde využijete čističku odpadních vod

Domácí čistička odpadních vod najde využití všude, kde se nemůžete připojit k veřejné kanalizaci a nechcete využívat žumpu či jímku, se kterými se pojí pravidelné vývozy. Oproti jímce či žumpě se domácí čistička odpadních vod nemusí vyvážet do městské čistírny. Péči potřebuje jen kvůli vyvezení kalu. Jak často? Záleží na typu ČOV - u některých je potřeba vyvážet dvakrát ročně, v případě ČOV s velkou akumulační částí necháte odvézt kal jednou za rok.

Oceníte ji také v případě, že máte kanalizaci od domu vzdálenou natolik, že by vás kanalizační přípojka vyšla draho. Může se ovšem stát, že obec nemusí vydat stavební povolení s jímkou. Legislativa dokonce upřednostňuje napojení na veřejnou kanalizaci a úřady vás mohou přinutit k napojení, aby se kapacita místní čističky vod naplnila.

Náklady na provoz domácí čističky

Pořizovací cena domácí ČOV se pohybuje kolem 50 000 Kč. Ke svému provozu potřebuje elektrickou energii - především na provoz dmychadla, které do čištěné vody vhání vzduch. Průměrná denní spotřeba se pohybuje mezi 0,5 až 1 kWh. I přes vysokou pořizovací cenu se díky levnému provozu náklady velmi rychle vrátí.

Údržba a papírování kolem domácí ČOV

Ačkoliv někteří dodavatelé slibují bezúdržbový provoz, není to tak docela pravda. Oproti žumpám či jímkám sice máte méně starostí, ale i o čističku je potřeba se starat. Pro bezproblémový provoz je ideální nepoužívat agresivní kuchyňskou chemii. Například agresivní tablety do myčky nádobí nebo různé dezinfekční přípravky na bázi chloru, jako je Savo. V opačném případě byste si zabili užitečné bakterie v čističce.

Čistírna odpadních vod je oficiálně vodohospodářským dílem. Potřebuje dokumentaci, povolení o nakládání s vodami nebo tzv. ohlášení. Nejdůležitějším dokumentem je provozní řád čističky, ze kterého vyčtete i mnoho požadavků na její údržbu. Vedle toho byste měli mít i provozní záznamy v „deníku", který bývá součástí předání DČOV a do kterého uvedete veškeré změny a práce prováděné na čističce.

Čistička na chatu? Ne vždy je to dobrý nápad

Při řešení odpadů u rekreačního objektu myslete na to, že ČOV potřebuje pravidelný přítok odpadních vod. Umístění čističky k nemovitosti, ve které pobýváte jen občas, jako je chalupa nebo chata, není ideální řešení. Bez přísunu živin pro mikroorganismy nebude celý proces čištění fungovat a čistička se může stát spíše problémem. Pokud jezdíte na chatu pravidelně, například každý víkend, správná čistička takový provoz zvládne. Na zimu ji můžete zazimovat a na jaře znovu obnovit provoz.

Pokud se ale k odpočinku dostanete jednou za měsíc, je lepším řešením jímka či septik. Pro chatu s menším objemem odpadních vod je ideální bezodtoková jímka, kterou bude pravidelně vyvážet fekální vůz. Jestliže je odpadní vody víc, zvolte septik s filtrem, který vodu zároveň pročistí a údržbu potřebuje obvykle jen jednou ročně.

Váháte? Obraťte se na nás a my vám pomůžeme zvolit to nejlepší řešení.