Jak zapojit a instalovat čerpadlo do vrtané studny?

Aby studna sloužila, potřebuje vhodné čerpadlo a jeho správné nainstalování. Při chybě totiž mohou vznikat potíže s dodávkou vody nebo k poškození čerpadla. Jaké zařízení vybrat pro vaši studnu a jak jej správně nainstalovat? Připravili jsme zjednodušený návod a rady, které vám proces usnadní.

Nasávací čerpadla

Pro kopanou studnu do hloubky 8 metrů využijete nasávací čerpadlo, které umístíte nad studnu. Dokáže nasát vodu z hloubky 7 až 8 metrů, z větší hloubky vodu kvůli nedostatečnému tlaku nedostanete. Fyzikální zákony prostě obejít nejde. Důležité je umístit čerpadlo tak, aby sání bylo co nejblíže hladině vody.

Pro výběr nasávacího čerpadla potřebujete znát pouze potřebný výtlak a průtok čerpadla. Zvolte takové údaje, aby odpovídaly vaší spotřebě vody a čerpadlo zajistilo její dostatek. Jinak řečeno, musíte vědět, kolik vody potřebujete a do jaké výšky ji má čerpadlo dostat.

Ponorná čerpadla

V případě vrtaných studní se využívají tzv. ponorná čerpadla, která dokáží čerpat vodu z větších hloubek. Jsou ponořená pod hladinou a vtlačují vodu do vodovodního potrubí. Jiná, než ponorná čerpadla se pro vrtané studny prakticky nepoužívají. Pohodlnou instalaci čerpadla vám umožní šachta na vrtané studny.

Průměr čerpadla zvolte alespoň o 10 mm menší, než je průměr vrtu, u velmi hlubokých studní doporučujeme ještě větší rozdíl, protože roura může být v některých místech mírně ohnutá. Zamezíte tím problémům, že byste čerpadlo do vrtu nedostali nebo ho naopak nevytáhli.

V případě ponorného čerpadla je výběr složitější, protože kromě výtlaku a průtoku potřebujete znát i hloubku a šířku vrtu a také vydatnost vodního zdroje (hledejte informace o výtlaku, průtoku a maximální hloubce ponoření). Příliš výkonné čerpadlo může zbytečně zvyšovat spotřebu elektrické energie a nadměrně rychlé čerpání může vést k poškození vodního zdroje.

Instalace čerpadla do vrtané studny

  • Připojte k čerpadlu výtlačné potrubí. Nejčastěji se využívá tvrdá PE hadice nebo speciální trubky. Ideální je, pokud se jeho dimenze shoduje svýtlačným připojením čerpadla. Můžete výtlačné připojení zredukovat, ale ne o více než jednu dimenzi. Například kpřipojení 5/4‘‘ na čerpadle připojíte 1‘‘ na hadici. Více nedoporučujeme kvůli zbytečným tlakovým ztrátám.
  • Spusťte ponorné čerpadlo do studny na ocelovém nebo syntetickém závěsném lanku, na kterém čerpadlo zůstane. Určitě jej nezavěšujte na hadici nebo na přívodní elektrický kabel. Samozřejmostí také je, aby bylo lanko odolné vůči vlhkosti, vzhledem ktomu, že část bude neustále ponořená ve vodě.
  • Čerpadlo musí být pod vodní hladinou, protože motor je chlazený čerpanou kapalinou. Výjimkou jsou čerpadla schladicím pláštěm, které mohou pracovat i částečně vynořené. Zároveň čerpadlo nenechejte úplně na dně, ale alespoň 50-80 cm ode dna vrtané studny (a alespoň 30 cm ode dna kopané studny), a to kvůli víření a nasávání případných nečistot a kalů.

Tipy k instalaci čerpadla

Před samotnou instalací čerpadla ideálně překontrolujte vrt spuštěním kontrolního válce nebo trubky o stejném průměru. Díky tomu zjistíte, jestli čerpadlo po své cestě dolů nenarazí na stěny studny a předejdete zbytečnému poškození. Ověříte si také hloubku vrtu a jestli máte dostatečně dlouhé výtlačné potrubí a přívodní kabel. Většinou mívají délku 20-30 metrů, takže pro hlubší studny si nechte kabel prodloužit přímo v obchodě, ať máte jistotu, že je případný spoj správně utěsněný.

Před spuštěním jej ale nezapomeňte naplnit vodou, protože čerpadlo nesmí běžet nasucho. Pak už jej můžete hned začít používat. Pokud se jedná o první odčerpávání vody z nového vrtu, je dobré před použitím udělat rozbor vody a v případě potřeby vrt vyčistit.

Správně nainstalované a provozované čerpadlo nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Zhruba jednou za rok zkontrolujte jeho funkčnost, a jednou za 5 let vyčistěte vrt. Znečištěný vrt by totiž mohl zanést čerpadlo a zničit jej.

Pokud potřebujete poradit s vrtanou či kopanou studnou, neváhejte se na nás obrátit s dotazem, rádi vám pomůžeme.