NEJVĚTŠÍ E-SHOP S JÍMKAMI V ČR A SR
PRO DOMKAŘE, ŘEMESLNÍKY A KUTILY CO MAJÍ JASNO

Potřebujete poradit?
Volejte na: +420 731 514 151
Nebo pište: obchod@levnejimky.cz

Nákupní košík
0 položek za 0,- Kč
včetně DPH

Čistit nebo jímat?

Každý vlastník nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajistit jejich nezávadnou likvidaci. V místech, kde se nelze napojit na veřejnou kanalizaci ukončenou obecní nebo městskou čistírnou odpadních vod, můžeme použít některé z následujících řešení:

  • domovní čistička odpadních vod (ČOV)
  • septik se zemním nebo biologickým filtrem
  • bezodtoké jímky

Při volbě zařízení si musíme uvědomit základní rozdíl a to, že všechny odpadní vody, které do domovní čističky nebo septiku přitékají, z nich po přečištění také odtékají. Naproti tomu v bezodtoké jímce jsou odpadní vody akumulovány a v určitých intervalech je potřeba jímku vyčerpat a vyvézt.

V případech, kdy splaškové nebo jiné odpadní vody nelze odvádět do veřejné kanalizace ukončené čističkou odpadních vod nebo v případech, kdy přečištěné odpadní vody nelze vypouštět do veřejné kanalizace nebo vodního toku nebo z různých důvodů (ochranná pásma vodních zdrojů, nevhodné geologické podloží, atd.) nelze přečištěné odpadní vody vsakovat, volíme bezodtoké jímky (žumpy).

V případě, že přečištěné odpadní vody můžeme:

  • vypouštět do vodního toku
  • vsakovat přes vsakovací studnu nebo vsakovací drén
  • vypouštět do veřejné jednotné kanalizace

je výhodnějším řešením zvolit čističku odpadních vod nebo septik.

Čistička odpadních vod je tvořena plastovou nádrží s technologickou vestavbou.
Výhodou ČOV je vysoká účinnost čištění odpadních vod, která se pohybuje v rozmezí 90 - 97 %. Přečištěné odpadní vody pak můžeme již bez dalších úprav přímo vypouštět (viz výše) nebo jímat a dále využívat, například na zalévání. Určitou nevýhodou, oproti septiku, je spotřeba elektrické energie nutná pro provoz technologického zařízení.

Septik je rovněž plastová nádrž s vnitřním členěním na jednotlivé komory (ideální jsou tři). Samostatný septik není dostatečně účinným způsobem čištění odpadních vod. Jeho účinnost se pohybuje v rozmezí 30-50%, a proto je nutné za něj osadit ještě pasivní zemní filtr nebo aktivní biologický filtr. Teprve takto dočištěnou vodu můžeme vypouštět (viz výše). Výhodou, oproti čističce, je bezúdržbový provoz bez nároků na energie.

V následující tabulce najdete orientační přehled výhod jednotlivých řešení (podrobně u jednotlivých produktů).

Jímka (žumpa)SeptikČistička
Výhody jednoduché vyřízení ohlášení stavby, levné pořízení, jednoduchá instalace, neprovádí se rozbory odpadních vod bez spotřeby el. energie, vhodné k nepravidelně obývaným nemovitostem (rekreační objekty) moderní způsob čištění, vysoká účinnost čištění, bez nutnosti následného dočištění odpadních vod
Nevýhody Poměrně vysoké náklady spojené s vyčerpáním a odvozem odpadních vod (cca 1500 – 2500,- Kč jeden odvoz) složitější vyřízení povolení, větší zastavěná plocha, někdy zápach z hnilobných procesů, nutnost dočištění odpadních vod složitější vyřízení povolení, potřeba pravidelné obsluhy, spotřeba el. energie
Kontakty:
Mobil: +420 731 514 151
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@levnejimky.cz
Web: www.levnejimky.cz

Facebook
Napište nám / poptávka:

Správcem odeslaných údajů je společnost DAX Trade s.r.o. Údaje slouží výhradně pro vypracování reakce na přijatý požadavek a nebudou předány třetí osobě. Údaje budou uloženy po dobu nutnou pro zpracování reakce.