NEJVĚTŠÍ E-SHOP S JÍMKAMI V ČR A SR
PRO DOMKAŘE, ŘEMESLNÍKY A KUTILY CO MAJÍ JASNO

Potřebujete poradit?
Volejte na: +420 731 514 151
Nebo pište: obchod@levnejimky.cz

Nákupní košík
0 položek za 0,- Kč
včetně DPH

Domovní čistička odpadních vod – moderní a ekologické řešení

Domovní čistička odpadních vod (známá taky pod zkratkou ČOV) slouží k čištění odpadních vod z rodinných nebo bytových domů, penzionů, chat, malých průmyslových podniků nebo zemědělských usedlostí. Je optimálním řešením čištění odpadních vod v místech, kde výše uvedené zdroje odpadních vod nelze napojit na veřejnou kanalizaci s centrální čistírnou odpadních vod.

Čističky odpadních vod se vyrábějí nejčastěji z plastového materiálu. Velkou výhodou plastových ČOV jsou snadná manipulace (jsou lehké, váží cca 90-150 kg) a trvanlivost plastového materiálu (vydrží desítky let).

Při výběru ČOV musíme dbát na několik základních kritérií. Čističky odpadních vod jsou vhodné pro trvale obydlené objekty s trvalým nátokem odpadních vod, který může kolísat v rozmezí 30 - 100 %. Tento trvalý nátok je podmínkou správného fungování ČOV. Čističky odpadních vod nejsou tedy vhodné pro nepravidelně obývané objekty (například jen o víkendu nebo jen po určitou část roku). Dalším důležitým kritériem je velikost čističky. Výrobce určuje pro kolik obyvatel (EO-ekvivalentní obyvatel - počet trvale napojených obyvatel) je příslušná velikost ČOV vhodná. Nezanedbatelným kritériem při realizaci domovní čističky odpadních vod je rovněž související legislativa. Domovní čistička odpadních vod je podle vodního zákona vodním dílem. Lze ji tedy realizovat na základě stavebního povolení, nebo na základě ohlášení vodoprávnímu úřadu. K tomu je třeba předložit projektovou dokumentaci domovní čistírny zpracovanou autorizovaným projektantem a další doklady podle vodního a stavebního zákona.

Domovní čističky odpadních vod pracují na principu mechanicko-biologického čištění. Jedná se v podstatě o napodobení procesů, které probíhají v přírodě. Nádrž ČOV je rozdělena na několik částí. První část, do které přitékají odpadní vody, slouží k mechanickému hrubému předčištění. V následující aktivační části probíhá proces biologického čištění, při kterém se využívá schopnost mikroorganismů rozkládat organické znečištění ve vodním prostředí. Kyslík potřebný pro biologické procesy je dodáván prostřednictvím membránového dmychadla. V poslední, dosazovací části, probíhá oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody a čistá voda následně odtéká pryč z čističky. Čističky odpadních vod dosahují účinnost čištění v rozmezí 90-97% ve sledovaných ukazatelích.

A co s vyčištěnou vodou? Vzhledem k výše uvedené vysoké účinnosti čištění můžeme vyčištěné odpadní vody vypouštět přímo do kanalizace nebo do povrchových vod (řeka, potok). V případě, že tuto možnost nemáme, můžeme vyčištěné vody vsakovat na pozemku. Vyčištěnou vodu můžeme rovněž jímat a dále využívat (například pro zalévání).

Kontakty:
Mobil: +420 731 514 151
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@levnejimky.cz
Web: www.levnejimky.cz

Facebook
Napište nám / poptávka:

Správcem odeslaných údajů je společnost DAX Trade s.r.o. Údaje slouží výhradně pro vypracování reakce na přijatý požadavek a nebudou předány třetí osobě. Údaje budou uloženy po dobu nutnou pro zpracování reakce.