Pro Vaše bydlení
…za nejnižší ceny
Nákupní košík
0 položek za 0,- Kč
včetně DPH

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů: DAX Trade s. r. o., IČ: 26877694, Mošnov - Obchodně podnikatelský areál, budova čp. 329/28, PSČ 74251, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 41093 prohlašuje, že osobní údaje zákazníků (zejména jméno, příjmení a adresa) jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679" ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu prodávajícího za účelem realizace smluvních práv a povinností vyplývající z kupní smlouvy nebo uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují smluvní dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti o vymazání osobních údajů kupujícího z databáze prodávajícího, veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat, pokud neexistuje zákonný důvod, který mu ukládá tyto údaje archivovat viz. Zákon č. 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Kontaktní údaje:

Všední dny od 7:30 do 16:00
Mobil: 731 514 151
E-mail: obchod@levnejimky.cz


POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu vaší návštěvy na naší internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.

K čemu slouží

Soubory cookie umožňují identifikaci jednotlivých počítačů a uchování údajů o vašem webovém prohlížeči a jeho nastavení. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt. Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu vašim preferencím.

Jak Vás identifikujeme

IP adresa je nezbytná pro fungování internetu. Je dostupná na každém počítači. Naše soubory cookie ale identifikují prohlížeč anonymním ID.

KDE COOKIES VYUŽÍVÁME

Registrace a přihlášení

Cookies zjišťují, jestli je uživatel přihlášený nebo ne.

Měření návštěvnosti

Nástroje třetích stran jako Google Analytics, Netmonitor nebo Chartbeat nám pomáhají měřit návštěvnost na stránce včetně informace o tom, odkud jste na naši stránku přišli, a kam z naší stránky odcházíte. Podle těchto statistik upravujeme stránky tak, abyste s nimi byli obsahově spokojeni.

Reklama

Soubory cookie se užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení tak zvaných segmentů, neboli vašich preferencí, případně též vaší geografické lokace a podle nich nám umožní přizpůsobit zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Výsledek takové segmentace, který tímto způsobem získáváme, je velmi obecný a nejsme schopni ho přiřadit ke konkrétní osobě. Prostřednictvím našich stránek mohou být ve vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

Obsah stránek

Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie můžeme používat pro vyhodnocení vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na našich stránkách takový obsah jaký vás zajímá.

Soutěže a ankety

Pro správné a poctivé fungování anket a soutěží nám cookies pomáhají uchovat informace o hlasování uživatelů.

Povolení a zákaz cookies

Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení a zákaz. Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že ukládání cookies povoluje, máme za to, že s ukládáním cookies našimi internetovými stránkami souhlasíte, a to až do doby, kdy ukládání cookies zakážete. Zde najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a Opera.

Pokud cookies zakážete, nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.


Doprava
zdarma
po celé ČR
NEJNIŽŠÍ CENY V ČR
500 VÝROBKŮ SKLADEM

4000 VÝROBKŮ ROZVEZEME ROČNĚ
Kontakty:
 Levnéjímky.cz

 Levné jímky

Mobil: +420 731 514 151
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@levnejimky.cz
Web: www.levnejimky.cz
Napište nám / poptávka:
Zaškrtnutím tohoto pole vyjadřuji svůj svobodný a informovaný souhlas se zpracováním odeslaných osobních údajů (jméno, email) pro potřeby vypracování odpovědi.

Správcem odeslaných údajů je společnost DAX Trade s.r.o. Údaje slouží výhradně pro vypracování reakce na přijatý požadavek a nebudou předány třetí osobě. Údaje budou uloženy po dobu nutnou pro zpracování reakce.